Artiklist ↗: «Meil on plaan teha kõigepealt Endla tänaval kesklinna suunal ühissõidukirada nii palju laiemaks, et sinna mahuvad jalgrattur ja buss kõrvuti sõitma. Jalgratturile antakse bussirajal sõitmise õigus vastavate liiklusmärkidega ja teekattemärgistega. Bussile jääb standardiga ette nähtud miinimum 2,55 ja jalgratturile ligemale meetri laiune rada,» rääkis transpordiameti liikluskorralduse osakonna juhataja Talvo Rüütelmaa.

Ühistranspordiradade ja ratturite küsimus on olnud päevakorrast bussiradade mahamärkimisest alates.

Nagu näitas meie sügisel 2013 korraldatud aktsioon Tipp d'Und (loe kokkuvõtteid siit ja siit ning vaata üritust Facebookis), ei ole isegi tihe ratturite voog linnaliikluses üldjuhul teistele liiklejaile takistuseks, sest ratturitest on võimalik suurema vaevata mööduda. Kahe liiklusvoo – ühistransport ja teised sõidukid – vahele sunnitud rattur on oluliselt kitsamates sõidutingimustes ning selgelt suurema riski all, kui tee servas liigeldes.

TBW korraldajad leiavad, et ratturitele ühistranspordiradade serva loodav rattarada on tervitatav ning muudab ratturite liiklemist turvalisemaks ja mugavamaks, mis omakorda aitab kaasa ratast liiklusvahendina eelistavate inimeste hulga kasvule. Oluline on aga meeles pidada, et turvalisus suureneb vaid eeldusel, et teeserva kvaliteet seal ohutut (äkkmanöövreid mitte nõudvat) liiklemist võimaldab.

Toetame jätkuvat rattaradade markeerimist ka mujal sõiduteede servadesse. Senine kogemus näitab, et selliselt markeeritud read aitavad mootorsõidukijuhtidel selgemalt teel paikneda, jättes rattureile turvalisemat sõiduruumi nende teed ka liiklusseisakutes blokeerimata. 

Ühistranspordiradade ja rattaliikluse küsimusest rahvusvaheliselt annab ülevaate Streetswiki ↗

Mida arvad sina rattaradade lisamisest ühistranspordiradade kõrvale? Kommenteeri allpool.


Fotod: Tallinn Cycle Chic ↗, Rauno Volmar (Delfi )