Kui maikuus 2014 õhutas Postimees paanikat ↗, nagu lubataks Tallinnas ratturid sõitma bussiradadele, siis artiklisse süvenedes selgus, et päris nii see siiski ei ole ning plaanis on hoopis radade ümbermarkeerimine, et mahutada rattarada bussiraja kõrvale (kirjutasime sellest ka siin uudisvoos). Nüüd on esimesed pääsukesed käes, tänavad ümber joonitud ja selge, et paanika oli ennatlik. Rajad on hetkel veel lõplikult bussi- ja rattasümbolitega tähistamata, kuid kellele milline rada mõeldud on, on siililegi selge.

Siin on näited Endla tänava lahendusest, mis kulgeb üle Tõnismäe, jätkub Kaarli puiesteel ja lõppeb Pärnu maantee ristmikul. Kui jätta kõrvale mõned rattarajale jäänud äravajunud kaevuluugid, millest ratturid end mööda peavad manööverdama, on lahendus suur samm edasi turvalisema liikluskeskkonna suunas.

Loodetavasti jätkub liiklejail tähelepanelikkust ka ohtlikus kohas Kaarli kiriku juures oleva bussi- ja trollipeatuse juures, kus bussirada rattarajaga lõikub.