George Masoni Ülikooli transpordilahenduste konkursile "Outside the Box" esitatud töö näitab võimalusi, kuidas ristmikel, kus paratamatult ristuvad erinevate liiklejate teed ning tekivad kergesti ohuolukorrad, planeeringuliste võtetega liiklust ohutumaks muuta. Eraldatud rattatee, ratturite ja autode erinevale stoppjoonele peatamine ning nihutatud fooritsüklid on vaid osa arsenalist, mis lubab suuremat turvalisust. Nick Falbo ↗ on Jalakäijate ja Rattaprofessionaalide Ühenduse ↗ liige.

Töö fookuses on üks ristmike põhilisema kitsaskoha – tüüpilise ristmiku puhul ei märka parempöördele minevad autojuhid nende vaatevälja pimedasse nurka jäävaid rattureid ning terav ristumisnurk võib tähendada ratturi 'servasõitmist' – lahendamine. Selleks seatakse fooritule taga peatuvad ratturid autodest ettepoole (muutes ootavad ratturid autole nähtavaks) ning nihutatakse ratturite ja parempööret tegevate autode kohtumispunkti nii palju edasi, et autod jõuaksid ristumispunkti alles pöörde lõppfaasis, kus 90° teede ristumisnurk tagab autojuhile parema vaatevälja rattatee suunas.

Vaata allpool lisatud videot ning loe projektist, lahendatavatest probleemidest ja kaasnevatest kitsaskohtadest detailsemalt lehel protectedintersections.com ↗ Lehelt leiab ka põhjaliku seotud artiklite viidete kogu ning näited prototüüplahendustest.